Model Zaprojektuj i wybuduj jest optymalnym rozwiązaniem dla Inwestora, któremu zależy na minimalizacji ryzyka przedsięwzięcia.

Za całą inwestycję odpowiada jedna firma, od projektu po wykonawstwo. W zależności od potrzeb naszych inwestorów zapewniamy obsługę inwestycji w zakresie:

  • opracowania koncepcji obiektu, wizualizacji oraz wyceny;
  • doradztwa dotyczącego stosowanych technologii oraz optymalizacji ekonomicznej i rozwiązań technicznych.
  • opracowania wielobranżowego Projektu Budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę;
  • pozyskiwania decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę;
  • opracowania branżowych Projektów Wykonawczych;
  • kompleksowej realizacji i koordynacji inwestycji w Generalnym Wykonawstwie;
  • opracowania dokumentacji powykonawczej oraz uczestnictwa w pozyskaniu decyzji administracyjnej – pozwolenia na użytkowanie inwestycji.